Jukka Niemi/Dataniemi:

Ohjausparametrien anto Excelistä:

Erilaisia tapoja ohjata ohjelmien toimintaa Excelistä käsin

Excel-taulukko muodostaa hyvän alustan toimivien sovellusten rakentamiselle. Sovellusten toimintaa voidaan ohjata Visual Basic -koodilla. Ohjausparametrien antamiseen Excel-taulukosta on olemassa monia käteviä keinoja, kuten seuraavasta ilmenee. Voit testata ohjelmakoodien toimintaa valmiissa Excel-sovelluksessa, joka löytyy tiedostosta: ohjaustavat.xls

Solussa olevan tekstin avulla

Siirtyminen ohjelmallisesti tiettyyn paikkaan solussa olevan tekstin avulla
Sub testi1()
  Dim paikka As String
  paikka = ActiveCell.Value
  Range(paikka).Select
End Sub

Solussa olevan tekstihuomautuksen avulla

Siirtyminen ohjelmallisesti tiettyyn paikkaan solussa olevan soluhuomautuksen avulla
Sub testi2()
  Dim paikka As String
  paikka = ActiveCell.NoteText
  Range(paikka).Select

End Sub

Solussa olevan nimen avulla

Siirtyminen ohjelmallisesti tiettyyn paikkaan solussa olevan nimen avulla
Sub testi3()
  Dim paikka As String
  paikka = ActiveCell.Value
  Range(paikka).Select

End Sub

Soluosoitteen avulla

Ehdollinen toiminta, jossa käytetään hyväksi soluosoitteita ohjelmallisesti
Sub testi4()
  Select Case ActiveCell.Address
  Case "$C$17"
    Cells(15, 1).Value = "Hyvää iltapäivää"
  Case "$C$19"
    Cells(15, 7).Value = "Mitä kuuluu"
  End Select
End Sub

Solun muotoilujen avulla (värit)

Ehdollinen toiminta, jossa käytetään hyväksi solun muotoiluja, esim. värejä
Sub testi5()
  If ActiveCell.Interior.ColorIndex <> 4 Then
  x = MsgBox("Et voi syöttää tähän soluun", , "VÄÄRÄ PAIKKA")
  Else
  ActiveCell.Value = 100
  End If
End Sub

Taulukon objektien avulla

Kaksitoimisten painikkeiden toteuttaminen
Sub testi6()
If ActiveSheet.CommandButton1.Caption = "Näytä kuva" Then
  ActiveSheet.Shapes("Picture 2").Visible = True
  ActiveSheet.CommandButton1.Caption = "Piilota kuva"
ElseIf ActiveSheet.CommandButton1.Caption = "Piilota kuva" Then
  ActiveSheet.Shapes("Picture 2").Visible = False
  ActiveSheet.CommandButton1.Caption = "Näytä kuva"
End If
End Sub