Laske pääoman tuottoaste (ROI)

Liikevaihto:
Liikevaihto

Myyntikate-%:
- Muuttuvat kust.
= Myyntikate
Myyntikate-%
Kiinteät kust.:
- Kiinteät kust.
= Tulos
Voitto-%
ROI = Kiertonopeus x Voitto-%
Oma pääoma:
Oma pääoma

Vieras pääoma:
+ Vieras pääoma

Kiertonopeus = LV/SIPO
= Sijoitettu pääoma